Kezdőlap   Kapcsolat   Gyengénlátóknak

Bakonypéterd

Lakosságszám 280 fő
Terület 1002 ha
Vállalkozások 125 db
kiskereskedelmi üzletek 12 db


A Sokorói-dombság délkeleti szélén, a Győrt Veszprémmel összekötő 82-es főközlekedési út mentén kialakult egyutcás falu. Korábban Veszprém megyéhez tartozott, de népi kezdeményezés nyomán 1999. június 30-án Győr-Moson-Sopron megyébe került át. A községtől
2 km távolságra, a 82-es úttal párhuamosan halad a Győr-Veszprém vasútvonal, melynek a község keleti szélén megállója van. A közlekedés java része autóbusszal bonyolódik le a Kisalföld Volán Rt., illetve a nyári időszakban Veszprémbe, a Balatonra menő Balaton Volán járataival. Korábban még forgalmasabb volt ez az út, mert a német, lengyel, cseh és szlovák turisták személygépkocsikkal és autóbuszaikkal erre közlekedtek. A település határában jelenleg is forgalomszámláló hely található. A falu Románd felől egy 2 km-es aszfaltos, önkormányzati tulajdonú úton is megközelíthető. Azért érdemes megemlíteni, mert ez az útvonal lerövidíti a Pápa és a környező községek felé való haladást.

Az ásatások során feltárt leletek alapján az emberi élet nyomaival már a késő bronzkor elején találkozhatunk. Péterd első okleveles említését 1357-ből ismerjük, amikor is Peturdnak nevezték. A Bakonypéterd név csak 1913-ban szerepel először a Magyar Helységnévtárban. A középkorban a pannonhalmi bencés apátság és az egytelkes nemesek közös birtoka volt. 1544-ben a török háborúk idején elnéptelenedik. 1675-ben megkísérelték ismételt betelepítését. Moson vármegyéből, illetve német nyelvű területekről érkeztek 1715-ben szabad költözési joggal bíró jobbágyok. A megélhetési forrás a mezőgazdaság volt. A föld nagyobb része agyagos, közepes minőségű gyümölcs termesztésére alkalmas. A keskeny, vizenyős rétektől kis területet elfoglaló szőlőktől eltekintve, területének legnagyobb része szántóföld. Összefüggő erdőt csak a település délnyugati sarkában találunk, mely benyúlik a romándi szőlők mögé. Legmagasabb pontja a 236 m Péterdi-hegy. A falun folyik keresztül a Bornát-ér, mely az év nagyobb részében időszakos vízfolyás.

Nagyobb esőzések után megárad, és esetenként a település mélyebben fekvő mezőgazdasági területeit is elönti. Fényes Elek 1851-es leírása megemlíti, hogy a községnek "jó bora van". A meghatározó foglalkozási ág továbbra is a mezőgazdaság maradt. 1910 és 1960 között csak 23%-kal csökkent az őstermelők száma.

A II. világháború végén, 1945. március 25 és 30 között elkeseredett harc folyt a német és a szovjet csapatok között. Március 25-én a szovjet légierő egy csatarepülő egysége támadást intézett a német állások ellen, melynek során három polgári személy vesztette életét.

A település lakosainak száma az elmúlt évszázadokban - kis ingadozásokkal - állandónak mondható. Inkább lassú fogyásról lehet beszélni a kilencvenes évekig. Az 1960-as évektől kezdve a nagymértékű iparosodás miatt az elvándorlás fokozódott. Az 1945 utáni kitelepítést ellensúlyozta, hogy helyettük hasonló nagyságú betelepítés zajlott le.

A község 1950-ig a romándi körjegyzőséghez tartozott. 1950-től 1962-ig önálló tanáccsal rendel­kezett. 1963-ban négy település közös tanácsot hozott létre romándi székhellyel, melynek egyik társközsége volt. A rendszerváltás után önálló önkormányzatot választottak. Ek­kor ismét a romándi körjegyzőség tagja lett, ahonnan 1996-ban kilépett. Önállóságát néhány éven át megőrizve, 2003. január 1-jétől Tarjánpusztával és Győrasszonyfával körjegyzőséget hozott létre, tarjánpusztai székhellyel.

A háború után Összefogás néven 17 fővel alakítottak TSZ-eket (1948-ban és 1952-ben), amelyek 1955-ben egyesültek. A termelőszövetkezet 1956-ban feloszlott, de a következő évben újjászervezték. 1962-ben a romándi, 1975-ben a veszprémvarsányi tsz-szel egyesült.

Két tantermes, katolikus elemi iskoláját 1948-ban államosították, később körzetesítették. Az alsó tagozatosak Romándra, a felsősök Veszprémvarsányba járnak iskolába. 1998-tól az általános iskola alsó tagozatát, valamint a napközi otthonos óvodát társulásban Romándon működtették. A társulási szerződést 2003-ban felmondták, de a gyermekek továbbra is Romándra, Veszprémvarsányba és a megyeszékhelyre járnak iskolába. A háziorvosi és a védőnői szolgálatot továbbra is Romándról látják el. A községben orvosi rendelőt tartanak fenn. Kultúrház is van a településen, melynek működését a képviselő-testület és a lakosság eltérően képzeli el. Az elmúlt években az idősebb lakosság igényeinek kiszolgálására (ételszállítás, orvosi kezelésre való elvitel, illetve nagyobb bevásárlások lebonyolítása) falugondnoki szolgálatot hoztak létre.

A községet 1936-ban villamosították. 1945 után szerény fejlődés volt a faluban. Bővítették az iskolát, járdát. Orvosi rendelőt, ravatalozót, művelődési házat, élelmiszer- és italboltot építettek. A községet elkerülő 82-es főút szakaszát 1963-ban, a romándi összekötő utat 1969-ben építették meg.

Római katolikus temploma 1817-ben, klasszicista stílusban épült meg. A községben az I. és II. világháborús hősi halottaknak 1990-ben közös emlékművet állítottak. A településen a millenniumi emlékzászlót Arnold Mihály, a Vám és Pénzügyőrség volt országos parancsnoka, a község szülötte ünnepélyes külsőségek között adta át 2001-ben. A falu határában, önkormányzati tulajdonban egy sportpálya van, amelyet a környező településekkel közösen (Lázi, Románd) használnak.

A győri agglomerációs gyűrű telítődése folytán néhány éve megindult a letelepedési kedv a faluban. A falu Ravazdhoz eső végén egyre több új, korszerű komfortos lakás épül fel. A környéken már csak három kis településen megoldatlan a szennyvízelvezetés, annak ellenére, hogy néhány km-rel arrébb Veszprémvarsányban, illetve Bakonyszentlászlón nagykapacitású szennyvíztisztító telepek működnek, amelyek a település folyékony hulladékát fogadni tudnák.

Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Közelgő események

Fotógaléria